02156494916
09121321182

سقف کرومیت

 

کرومیت :

در حال حاضر تیرچه های کرومیت یکی از مهم ترین گزینه ها  در اجرای سقف ساختمان ها بحساب می آید . علی الخصوص بخاطر امکان بتن ریزی چند سقف با هم بکاربردن این نوع تیرچه مقرون به صرفه خواهد بود. این نوع تیرچه ها به صورت کاملا اصولی و بر اساس آیین نامه ها و نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تولید و طراحی می شوند. در این مسیر یکی از مهم ترین و اساسی ترین مشکلات٬ طراحی و محاسبه تیرچه های کرومیت بود که با بکارگیری نرم افزار طراحی تیرچه کرومیت این کاستی رفع شد. این نرم افزار باعث می شود که تیرچه ها برای تحمل بارهای وارده ضعیف نباشد و همچنین از آن طرف با طراحی صحیح از مصرف فولاد اضافه در تیرچه ها جلوگیری می شود و به این ترتیب مصرف کنندگان این تیرچه ها زیاد متضرر نمی شوند. 
تیرچه ها باتوجه به نوع قالب از ۷۳ سانتی تا ۱۰۰ سانتی متر فاصله دارند . روی سقف نیز با ۴ الی ۱۰ سانتی متر بتن پوشانده می شود.این تیرچه ها از نوع خود ایستا هستند و به همین خاطر است که هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف نیاز نیست و تیرچه ها به گونه ای طراحی می شوند که به تنهایی قادربه تحمل وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف باشد. بعد از این که بتن به مقاومت ۷۵% مشخصه خود برسد، تیرچه های فولادی با بتن به شکل یک مقطع مختلط عمل می کنند و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می نمایند.